REBEKAH STEARNS


Live ‘N Loud Portfolio

A Day To Remember / Warehouse Live / Houston, TX
A Day To Remember / Warehouse Live / Houston, TX
A Rocket To The Moon / Warehouse Live / Houston, TX
A Skylit Drive / Warehouse Live / Houston, TX
Artist Vs. Poet / Fearless Friends Tour / Houston, TX
Asking Alexandria / Warehouse Live / Houston, TX
Bayside / Warehouse Live / Houston, TX
Black Veil Brides / AP Tour Spring 2011 / Houston, TX
Breathe Carolina / Fearless Friends Tour / Houston, TX
Cobra Starship / Verizon Wireless Theater / Houston, TX
Every Avenue / Warehouse / Houston, TX
Every Avenue / Fearless Friends Tour / Houston, TX
Family Force 5 / Warehouse Live / Houston, TX
fun. / House of Blues / Houston, TX
Go Radio / Fearless Friends Tour / Houston, TX
Grace Potter / House of Blues / Houston, TX
I See Stars / Numbers / Houston, TX
Jeremy Fisher / Warehouse Live / Houston, TX
Lights / Verizon Wireless Theatre / Houston, TX
Lights / Warehouse Live / Houston, TX
Linkin Park / Toyota Center / Houston, TX
The Maine / Warehouse / Houston, TX
The Maine / House of Blues / Houston, TX
Mayday Parade / Fearless Friends Tour / Houston, TX
Motion City Soundtrack / Warehouse Live / Houston, TX
Motionless In White / Warehouse Live / Houston, TX
MyChildren MyBride / House of Blues / Houston, TX
NeverShoutNever / House of Blues / Houston, TX
Owl City / Verizon Wireless Theatre / Houston, TX
Panic! At The Disco / House of Blues / Houston, TX
Parachute / House of Blues / Houston, TX
Pierce The Veil / House of Blues / Houston, TX
Pierce The Veil / House of Blues / Houston, TX (Interview)
Plain White T’s / House of Blues / Houston, TX
Polar Bear Club / Warehouse Live / Houston, TX
Ready Set (The) / Warehouse Live / Houston, TX
This Century / Warehouse / Houston, TX
Rooney / House Of Blues / Houston, TX
Vans Warped Tour 2010 / Superpages.com Center / Dallas, TX
We Came As Roman / Warehouse / Houston, TX
Word Alive (The) / Warehouse Live / Houston, TX
You, Me, And Everyone We Know / Warehouse Live / Houston, TX
Warriors (The) / House of Blues / Houston, TX
Yellowcard / House of Blues / Houston, TX